Ul. Józefa I Jana Rostafińskich 4,
02-593 Warszawa.
Otwarcie czerwiec 2018